De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed, waarmee een verplichte verzekering zal ingevoerd worden voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector die hoofdzakelijk prestaties van immateriële aard verrichten. 

Dit voorontwerp wijzigt eveneens de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners, zoals de creatie van een register van verzekeringsattesten van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Volledig artikel en bron: Persbericht Ministerraad - 27 april 2018

Voorontwerp van wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze themadag 'Verzekeringsrecht' brengen wij u 6 actuele topics uit het verzekeringsrecht.

Mr. Siegfried Busscher en Mr. Bob Goedemé zullen tijdens hun uiteenzetting de verzekeringen in de bouwsector behandelen.

Deze themadag gaat door op 15.06.2018 in Gent.