De wet op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers krijgt een grondige update. Ze wordt opgeheven voor wat de federale bevoegdheden betreft, en de tekst wordt grotendeels vervangen. Voor jonge au pairs blijft ze wel van kracht.

Bedoeling is om de verdere uitrol van de zesde staatshervorming mogelijk te maken en om de Belgische regels af te stemmen op wat Europa vraagt. Daarbij is de ‘single permit’ essentieel. Dat is een verblijfsdocument dat toelaat om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt.

Het sanctieluik komt grotendeels aan bod in een aparte wet die het Sociaal Strafwetboek aanvult.

De ‘Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek (9 mei 2018, Staatsblad van 8 juni 2018) somt gedetailleerd op wat inbreuken voortaan kosten.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be