In dit derde artikel behandelt LegalNews.be de aspecten ‘gevolgen van aansprakelijkheid’, ‘regresvorderingen’ en ‘bijzondere aansprakelijkheidsregimes’.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be