In dit tweede artikel behandelt LegalNews.be de aspecten ‘oorzakelijk verband’ en ‘schade’, in het derde artikel komen de aspecten ‘gevolgen van aansprakelijkheid’, ‘regresvorderingen’ en ‘bijzondere aansprakelijkheidsregimes’ aan bod.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be