Omdat er nog steeds geen duidelijkheid is omtrent de Brexit heeft de regering, en dit in uitvoering van de Europese afspraken van 13 december 2018 een Brexitwet afgekondigd, die een overgangsregime invoert. Dat overgangsregime loopt tot 31 december 2020. Deze wet werd op 10 april in het BS gepubliceerd.
Maar de Brexitwet is een ‘wet onder voorbehoud’. De wet zou alleen in werking treden als er geen akkoord gevonden wordt met de Britten. Vandaar dat de federale regering de datum van inwerkingtreding nog zal vastleggen. Bovendien krijgt diezelfde federale regering ruime bevoegdheden om de Brexitregels aan te passen als dat nodig zou zijn. 
Wordt geregeld:
- verblijfsrecht : Britten behouden hun verblijfsrecht in ons land en mogen hun verblijfsdocumenten verlengen tot 31 december 2020.
- regeling sociaal recht en sociale zekerheid
Bij KB kunnen de bepalingen - onder strikte voorwaarden - aangepast worden.
Zoals gezegd is nog geen datum voor in werking treden bepaald...
Bron: Wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, BS 10 april 2019