In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent wordt een alternatieve oplossing gebruikt.

In casu hadden twee wettelijk samenwonende partners samen een woning gebouwd op de bouwgrond van één van hen. De partners hadden onder meer gezamenlijk een architectenovereenkomst gesloten, diverse aannemingsovereenkomsten gesloten, een bouwvergunning aangevraagd, een hypothecaire lening aangegaan en bepaalde bouwmaterialen gekocht. 

Volgens het Hof van Beroep te Gent blijkt uit deze feiten dat het koppel afstand heeft gedaan van het principe van natrekking door de stilzwijgende vestiging van een opstalrecht. 

Volledig artikel en bron: Cazimir