Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook onder andere vzw's, vrije beroepers en maatschappen failliet verklaard worden of het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie ("WCO"). 

Ook de in Boek XX opgenomen nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid zijn sinds 1 mei 2018 van toepassing. 

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleiding

De hervormingen binnen het insolventierecht komen uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!