Het Europees bankbeslag vormt een nieuw middel voor de schuldeisers om hun vorderingen te recupereren, naast de bestaande procedures in het nationale en Europees recht. De nieuwe procedure kan enkel gebruikt worden in grensoverschrijdende zaken. Concreet betekent dit dat de bankrekening van de schuldenaar zich in een andere lidstaat moet bevinden dan die waar het verzoek tot beslag is ingediend of in een andere lidstaat dan die waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

Deze bepalingen zijn vervat in een voorontwerp van wet houdende diverse burgerlijke bepalingen.

Volledig artikel en bron: Monard Law