Het Grondwettelijk Hof heeft op 20 februari 2020 art. 577-7, §1, 2° h) Burgerlijk Wetboek (Appartementswet) dat een 4/5-meerderheid invoert voor “de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn” vernietigd.

Lees de tekst van het arrest.

Volledig artikel en bron: Clabots advocaten

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studiedag Actualia Vastgoed worden vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, met ruime mogelijkheid tot vraagstelling en aandacht voor de laatste tendensen op het gebied van het vastgoedrecht.