De Regering wil de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen voortaan de mogelijkheid bieden om naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) een tweede pijler te verwerven die vergelijkbaar is met die van de zelfstandige bedrijfsleiders. 

De Ministerraad keurde recent het voorontwerp van wet goed dat het fiscale luik regelt van die nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.

Volledig artikel en bron: Loyens & Loeff

Zie ook: Persbericht Ministerraad 6 oktober 2017

Gerelateerde opleiding

Op 14 december 2017 organiseren wij de studiedag 'Fiscale Hervormingen 2017'

Dhr. Paul Van Eesbeeck zal tijdens zijn sessie de invoering van dit nieuw pensioenvehikel nader toelichten.