Op basis van de memorie van toelichting bij de recent bekend gemaakte ontwerpteksten, kunnen we volgende zaken aanstippen:

1. Algemeen. De huidige regeling van het wettelijke bewijs blijft behouden, maar zij wordt evenwel op verschillende wijzen versoepeld: het plafond van €375,00 wordt aanzienlijk verhoogd tot € 5.000,00, zodat voor veel courante verrichtingen gebruik kan worden gemaakt van het vrije bewijs

2. Definities: het ‘geschrift’ en de ‘handtekening’

3. Bewijslast: o.a. bewijs door geschrift: een bedrag van € 5.000,00 wordt ingevoerd

4. Bewijsmiddelen: m.b.t. het schriftelijk bewijs wordt o.a. bepaald dat de authentieke akte op elke drager mag geplaatst worden, mits ze opgemaakt en bewaard wordt onder de door de wet of KB bepaalde voorwaarden.
Opmerkelijk: de eed als bewijsmiddel blijft behouden, hoewel die in de praktijk nog nauwelijks gebruikt wordt.

 

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

Gerelateerde opleiding

Wij volgen de hervormingen uiteraard op de voet op. Check dus regelmatig onze website voor meer nieuws en opleidingen rond deze belangrijke wetswijzigingen!