Elke belanghebbende met inbegrip van de curator en het openbaar ministerie kan, bij verzoekschrift waarvan door de griffier wordt kennisgegeven aan de gefailleerde, vanaf de bekendmaking van het faillissementsvonnis vorderen dat de kwijtschelding slechts voor een deel wordt toegekend of volledig geweigerd bij gemotiveerde beslissing, indien de gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement. Dezelfde vordering kan worden ingesteld bij wijze van derdenverzet bij verzoekschrift uiterlijk drie maanden na de publicatie van het vonnis van kwijtschelding (art. XX.173, §3 WER).

 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit najaar de studienamiddag 'Faillissementsrecht: overzicht van recente rechtspraak', waarin Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens een grondig overzicht geven - aan de hand van een aantal specifieke thema’s - van relevante gerechtelijke uitspraken uit de periode 1 mei 2017-1 september 2018.

U kan dit seminarie volgen op 14.11.2018 in Gent of op 20.11.2018 in Kontich.

Op 29.11.2018 organiseren wij het seminarie "De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid". Deze opleiding gaat door in Gent.