Een nieuw ondernemingsbegrip

De hervorming van het ondernemingsrecht bracht onder meer een nieuw ondernemingsbegrip met zich mee. In artikel I.1, eerste lid, 1° van het Wetboek van Economisch Recht kreeg het een centrale plaats in het ondernemingsrecht. Deze bepaling stelt dat een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent als een onderneming moet worden beschouwd.

Hieruit kan men twee voorwaarden afleiden:

  • de natuurlijke persoon met een beroepsactiviteit uitoefenen
  • en dit op een zelfstandige basis.

Quid bestuurders?
Volgens de Memorie van Toelichting, kunnen ook vennootschapsbestuurders-natuurlijke personen onder dit ondernemingsbegrip vallen. De vraag stelt zich dan echter wanneer zij aan de twee toepassingsvoorwaarden voldoen...

Volledig artikel en bron: Forum advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Het nieuwe WVV: gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten"  gaan we dieper in op de nieuwe bestuursvormen, het statuut van het management, het einde van het bestuursmandaat, de implicaties voor beursgenoteerde bedrijven, specifieke aspecten voor banken en verzekeraars en andere praktische overwegingen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert M&D de studienamiddagen met het rechtspraakoverzicht rond vennootschapsrecht waarin prof. dr. Bernard Tilleman en mr. Emmanuel Leroux een praktijkgerichte analyse maken van de meest opmerkelijke vonnissen en arresten van het afgelopen jaar.