De intern leidend ambtenaar beschikt in de meeste gevallen enkel over een algemeen mandaat, vermits in beginsel noch in de opdrachtdocumenten noch in de gunningsbeslissing wordt verduidelijkt voor welke handelingen de intern leidend ambtenaar bevoegd is.

De verbreking van de overheidsopdracht moet derhalve door de aanbesteder zelf worden genomen. 

Volledig artikel en bron: Van Cauter advocaten

Gerelateerde opleidingen

Op 28.11.2018 organiseren wij onze jaarlijkse studienamiddag 'Actualia Overheidsopdrachten'

Onze spreker, mr. Peter Flamey geeft dan een volledig overzicht van de recente evoluties en actuele tendensen in dit rechtsdomein.