De Ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed dat  de invoering van een regelgevend kader voor de bescherming van de titel van octrooigemachtigde in België, beoogt. 

Het voorontwerp voorziet in:

  • de bescherming van de titel van octrooigemachtigde
  • de invoering van een beroepsgeheim en
  • een mogelijkheid voor octrooigemachtigden om tussen te komen in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken.

Volledig artikel en bron: Persbericht Ministerraad

Gerelateerde opleiding

Op 14.12.2017 spreekt Mr. Pieter Callens over de actiemogelijkheden waarover men kan beschikken bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten tijdens de studienamiddag 'Procederen over intellectuele eigendomsrechten'.