Met de goedkeuring van dit voorontwerp, worden de volgende stappen gezet om de richtlijn UE/2016/943 over de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken, om te zetten in Belgisch recht.

Deze richtlijn harmoniseert de bepalingen over de bescherming van bedrijfsgeheimen om eenzelfde niveau van bescherming te voorzien in de hele Europese Unie.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Bescherming van bedrijfsgeheimen - Persbericht van de Ministerraad van 19 januari 2018

Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan

 

Gerelateerde opleiding

Over de omzetting van deze richtlijn zal Mr. Tom Heremans het ook hebben tijdens onze studienamiddag 'Marketingrecht' die doorgaat op 27.02.2018 in Gent.

Noteer ook alvast deze datum in uw agenda: op 24.04.2018 herhalen wij onze studienamiddag "Bedrijfsgeheimen".