Bespreking van een arrest van het Arbeidshof Van Brussel van 21 februari 2017.

"Louter de reorganisatie op zich volstaat ... niet altijd als ontslagmotief. De werkgever moet nog steeds een reden kunnen bewijzen die vreemd is aan de oorzaak van de bescherming om zijn keuze voor de beschermde werknemer te rechtvaardigen, indien slechts een beperkt aantal werknemers door de reorganisatie getroffen wordt."

Volledig artikel en bron: Sotra

Gerelateerde opleiding

Meer rechtspraak over ontslag en meer bepaald de ontslagmotivering en het kennelijk redelijk ontslag? Mr. Dieter Dejonghe brengt tijdens het seminarie 'Ontslagmotivering en kennelijk redelijk ontslag' een grondige analyse van meer dan 80 ongepubliceerde vonnissen en arresten.