De regels inzake beroepsbekwaamheid zijn van openbare orde.

De aannemingsovereenkomst is daarom absoluut nietig wanneer ze betrekking heeft op de uitvoering van werken die onder deze beroepsactiviteiten vallen, maar gesloten wordt met een aannemer die niet aantoont dat hij, op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten, beschikte over de voor de uitoefening van die activiteiten vereiste beroepsbekwaamheden.

Opgelet! Het belang dat aan deze vereisten van beroepsbekwaamheid wordt gehecht, gelet op de zwaarwichtige sanctie eraan verbonden, staat in scherp contrast met de afschaffing van de vereiste van beroepsbekwaamheid voor aanneming: de Vlaamse regering heeft deze vereiste vanaf 1 januari 2019 immers afgeschaft.

Volledig artikel en bron: Schoups

Gerelateerde opleidingen

De aannemingsovereenkomst staat centraal tijdens onze webinar "Aannemingsovereenkomsten" die doorgaat op 27.02.2019.