Met een recent Cassatie-arrest komt er meer duidelijkheid omtrent de rechtsmacht van de arbeidsgerechten wanneer een beschermde werknemer een beschermingsvergoeding vordert na een ontslag wegens economische of technische redenen die door het paritair comité vooraf werden erkend binnen de twee maanden na de aanvraag van de werkgever.

Volledig artikel en bron: Stappers

Lees hier de tekst van het arrest - Cass. 12 maart 2018 (S.2015.0060.N)

Gerelateerde opleiding

Mis onze jaarlijkse update 'Actualia Ontslagrecht' niet: de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak in een praktijkgericht overzicht!

Mr. Bart Vanschoebeke en Mr. Ann Witters (Claeys & Engels) geven deze studienamiddag op 19.06.2018 in Leuven.