Titel 9 (art. 204-240) wil alternatieve vormen van geschillenoplossing aanmoedigen.

  • Bemiddelaars moeten voortaan een erkenning hebben.
  • Mensen moeten gewezen worden op de bemiddelingsmogelijkheden. Dat is een taak van gerechtsdeurwaarders en advocaten.
  • En rechters kunnen partijen verplichten om eerst bemiddeling uit te proberen.
  • De structuur van de Federale Bemiddelingscommissie wordt gemoderniseerd en haar rol wordt versterkt.
  • En de collaboratieve onderhandelingsprocedure krijgt een plaats binnen het Gerechtelijk Wetboek. 

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018

Gerelateerde opleidingen

Meer weten? De nieuwe wettelijke bepalingen rond bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen komen uitgebreid aan bod in het seminarie 'De nieuwe bemiddelingswet'.

Dit seminarie gaat door op 14.09.2018 in Kontich.