De Ministerraad heeft recent een voorontwerp van wet goedgekeurd waarmee ze het toepassingsgebied van de wet van 28 maart 2014 wil uitbreiden naar zelfstandigen en KMO's. Hierdoor zouden zelfstandigen en KMO's in groep naar de rechter kunnen stappen voor de vergoeding van de schade die zij lijden naar aanleiding van eenzelfde schadegeval en die wordt veroorzaakt door een onderneming. 

Volledig artikel en bron: Eubelius