Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken dat op 22 november jl. in de Kamer is goedgekeurd, trekt de Belgische bepalingen ter bestrijding van misbruik in het kader van internationale mobiliteit in.

De Belgische staat werd immers veroordeeld door het Europese Hof van Justitie op 11 juli 2018 (in de zaak C-356/15) omdat deze bepalingen in strijd zijn met het Unierecht.

Volledig artikel en bron: SoCompact, 7 december 2018

Gerelateerde opleidingen

Op 21.02.2019 organiseert M&D de jaarlijkse studiedag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling'. Op deze studiedag komen 4 actuele topics uit het internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht aan het bod.