De regering is het eens geraakt over de hervormingen van de vennootschapsbelasting. De voornaamste speerpunten van dit akkoord zijn terug te vinden in een interne nota van de Minister van Financiën waarin de belangrijkste wijzigingen worden uiteengezet.

Deze nota vormt wellicht de basis van de ontwerpteksten.

De wijzigingen zullen gefaseerd ingevoerd worden: een eerste reeks maatregelen is voorzien voor 2018, een volgende reeks is voorzien in 2020.

We noteren alvast deze voornaamste hervormingen:

  • daling van de belastingtarieven (start in 2018, verder in 2020)
  • invoering van een minimumwinstbelasting. Beperking van verschillende fiscale aftrekposten zoals de vorige verliezen, overgedragen DBI of notionele interestaftrek. Elke vennootschap met meer dan €1.000.000 belastbare winst betaalt – ook al heeft zij fiscale aftrekken – een minimumbelasting.
  • niet voorafbetalen wordt duurder
  • wijzigingen in het fiscaal regime voor de zelfstandigen
  • investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd van 8 naar 20%
  • invoering van fiscale consolidatie. Binnen een groep van vennootschappen worden Belgische winsten en verliezen samengevoegd.
  • economische invulling van de 'vaste inrichting' 
  • beperking verliezen van buitenlandse vaste inrichting.

Volledig artikel en bron: Atern.io 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Estateplanningsdagen bespreekt Paul Van Eesbeeck de vermogensstructurering via levensverzekeringen in het licht van het recente zomerakkoord.