De nieuwe aansprakelijkheidsgrond voor wrongful trading is zeer ruim geformuleerd, want zij is van toepassing zodra de bestuurder ‘behoorde te weten’ dat er kennelijk geen redelijk vooruitzicht was om de onderneming of haar activiteiten te behouden en een faillissement te vermijden. Vanaf dat ogenblik kan een bestuurder die in eer en geweten, maar onzorgvuldig, gehandeld heeft, aansprakelijk gesteld worden.

Een bestuurder zal voortaan dus een risicoafweging moeten maken alvorens te beslissen of hij de laatste opportuniteiten benut om zijn onderneming te redden, dan wel zijn activiteiten te staken.

Volledig artikel en bron: Lydian

Gerelateerde opleiding

Het nieuwe insolventie- en vennootschapsrecht komt uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!