De vernieuwde vennootschapswetgeving krijgt stillaan vorm.

GD&A advocaten geeft een voorbeschouwing bij het voorontwerp van een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De vraag die hierbij centraal staat: "Wordt ons vennootschapsrecht weldra een uithangbord voor buitenlandse investeerders en buitenlandse ondernemingen met Belgische activiteiten?"

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten