Met een recent arrest heeft het Hof van Cassatie meer duidelijkheid gegeven over de gevolgen van een retroactieve vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen. Daarbij stelt het Hof dat, indien de aandelen op het ogenblik van de (rechterlijke) nietigverklaring van de verkoopovereenkomst nog in het vermogen van de koper aanwezig zijn, deze aandelen (in natura) aan de verkoper moeten worden teruggegeven. De verkoper moet de ontvangen overnameprijs terugbetalen aan de koper.De verkoper wordt geacht de eigenaar te zijn gebleven en draagt bijgevolg – in beginsel – de risico’s van een economische waardestijging of –daling.

Volledig artikel en bron: Belexa Advocaten

Gerelateerde opleidingen

Meer weten over de overdracht van aandelen en de waardebepaling? Dan kan u terecht in de sessie "Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen:  een overzicht van relevante rechtspraak" van Mr. Emmanuel Leroux of in de sessie "De geschillenregeling: actualia (met bijzondere aandacht voor de waardering van de aandelen)" van Mr. Tom Vanraes, tijdens onze Juristendagen eind augustus 2017.