Omdat het niet altijd mogelijk (of wenselijk) is om een bedrijfsgeheim te beschermen onder het intellectueel eigendomsrecht, werd onder Europese impuls een nieuw beschermingsregime in het leven geroepen.

Concreet zet de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen de Europese Richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie om naar onze interne wetgeving.

Volledig artikel en bron: Peeters Law