In dit artikel wordt dieper ingegaan op een andere nieuwigheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder “WVV”), namelijk de mogelijkheid voor natuurlijke personen of rechtspersonen om verschillende éénpersoonsvennootschappen op te richten en te houden, en de mogelijkheid om ook éénpersoonsbestuursorganen te hebben.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be