Bespreking van het Cassatiearrest 26 april 2018:

"... het nieuwe artikel 29 ter WAM-wet geen interpretatieve wet is en dat men een onjuiste rechtsopvatting hanteert indien men ervan uitgaat dat onder toepassing van art. 19bis-11 §2 WAM -wet enkel de onschuldige en hun rechthebbenden als benadeelden kunnen beschouwd worden."

Cass. (1e k.) AR C.17.0578.N, 26 april 2018 (Baloise Belgium nv, AG Insurance nv / S.V., V.R.) - lees hier de tekst van het arrest.

Volledig artikel en bron: Odigo advocaten

Gerelateerde opleidingen

Op 21.09.2018 kan u in Leuven onze studienamiddag "Actualia aansprakelijkheids- en verzekerinsgrecht" volgen.

Onze spreker, mr. Stéphane Vereecken zal dan o.m. een overzicht geven van de recente wijzigigingen in de WAM-wet.