Wanneer een voertuig in de garage van het appartementsgebouw vuur vat, zal men bij dergelijk schadegeval natuurlijk “aangifte doen bij de verzekeraar”. Maar … welke verzekeraar zal dan tussen komen ? De “blok”polis (brandschade gebouw) of de autoverzekeraar van het voertuig in kwestie ?

Een analyse en bespreking n.a.v. recente Europese rechtspraak

Volledig artikel en bron: Clabots advocaten - blog

Zie ook:

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 juni 2019

Línea Directa Aseguradora SA tegen Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Verzoek van de Tribunal Supremo om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven – Richtlijn 2009/103/EG – Artikel 3, eerste alinea – Begrip ‚deelneming aan het verkeer van voertuigen’ – Materiële schade die aan een gebouw is veroorzaakt door de brand van een voertuig dat in een privégarage van dat gebouw was gestald – Dekking door de verplichte verzekering

Zaak C-100/18

Gerelateerde opleidingen

Mr. Astrid Clabots zal tijdens de studienamiddag 'Vastgoed en verzekeringen' een aantal praktische problemen behandelen.