De nieuwe richtlijn bevat

  • een essentieel beginsel van een passende en evenredige vergoeding voor auteurs zodat ze kunnen delen in het reële economische succes van hun werken (artikel 18),  
  • niet voor afstand vatbare bepalingen die het recht van auteurs op informatie over de exploitatie van hun werken versterken (artikel 19),
  • middelen om hun onderhandelingspositie verbeteren (artikelen 20 en 21) en
  • een recht op herroeping instellen (artikel 22).

De richtlijn bevat daarnaast ook het fel gedebatteerde uitgeversrecht (artikel 15). 

Volledig artikel en bron: De Auteurs

Gerelateerde opleidingen

De nieuwe auteursrichtlijn zal (samen met de hervormingen in het merkenrecht) besproken worden in een seminarie dat ingepland is op 25.06.2019 in Gent. Meer info volgt ...