Aan de hand van 2 concrete voorbeelden, wordt toegelicht dat er situaties zijn waarin het voordelig is om via de zgn. verklaring tot behoud, de oude erfregels van toepassing te verklaren op reeds verrichte successieregelingen.

Opgelet: de termijn voor het afleggen van een dergelijke verklaring werd verlengd tot 31 maart 2019.

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

 

Gerelateerde opleidingen

Dit najaar nemen wij het nieuwe erfrecht - dat vanaf 1 september 2018 in werking treedt - verder onder de loep:

- Het nieuwe erfrecht. Analyse van erfovereenkomsten en reparatiewetgeving (18.09.2018)

- Testamenten en schenkingen. Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht (02.10.2018)