Analyse van een recente uitspraak van het Arbeidshof van Brussel:

"Wanneer in een groep van vennootschappen die aan dezelfde economische activiteit deelnemen of wiens activiteiten complementair zijn, een werknemer op verzoek van de groep van de ene naar de andere vennootschap wordt overgeplaatst, heeft er geen onderbreking van de anciënniteit plaats"

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Jaarlijkse studienamiddagen met rechtspraakoverzicht Vennootschapsrecht: uw onmisbare update met actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen - door prof. dr. Bernard Tilleman en mr. Emmanuel Leroux.