Het wetsontwerp tot oprichting van de GBA - "Gegevensbeschermingsautoriteit" - de opvolger van de huidige Privacycommissie, werd recent en unaniem in de Kamer goedgekeurd.

In dit artikel worden enkele amendementen op het ontwerp besproken. Deze moeten o.m. zorgen voor meer betrokkenheid van de Kamer (de GBA wordt een dotatiegerechtigde instelling van de Kamer) en meer transparantie (o.a. in de benoemingsprocedure).

Volledig artikel en bron: time.lex

Gerelateerde opleiding

Op onze studiedag 'Data protection/GDPR' komt de problematiek van de nieuwe GDPR-verordening zoals die op 25 mei 2018 van kracht wordt, aan bod in 4 sessies. 

Deze studiedag gaat door op 07.12.2017 in Groot-Bijgaarden.