In het KB van 18 juli 2001 werd bepaald dat voor de sporttakken basketbal, voetbal, volleybal en wielrennen er een deeltijdse arbeidsovereenkomst mogelijk was vanaf 16 jaar of 18 jaar voor een voltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse arbeidsovereenkomst van meer dan 80 uren per maand.

Met ingang van 16 juni 2018 wordt voetbal geschrapt uit die lijst.

Volledig artikel: LegalNews.be

Bron: Koninklijk besluit van 25 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan, BS 6 juni 2018