De gerechtsdeurwaarder kan onbetwiste geldschulden voortaan ook invorderen wanneer een partij is ingeschreven in een buitenlandse ondernemingsdatabank. Een inschrijving in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is geen essentiële voorwaarde meer. Er zijn zeven buitenlandse ondernemingsdatabanken als gelijkwaardig erkend met onze KBO.

Voor een bespreking van dit KB: Speyk advocaten

Lees hier de tekst van het nieuwe KB
Koninklijk besluit van 17 augustus 2018 tot uitvoering van artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 september 2018