Het recente zomerakkoord van de regering bevat naast de hervorming van de vennootschapsbelasting, ook maatregelen over de wijzigingen in de spaar- en beleggingsfiscaliteit.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  1. Invoering van een taks op de effectenrekeningen - TER voor beleggers natuurlijke personen, die verschuldigd is indien de waarde van de effecten op de effectenrekening meer dan 500.000,00 EUR per persoon bedraagt (vanaf 2018)
  2. Vrijstelling gereglementeerde spaardeposito’s : halvering van de huidige vrijstelling op gereglementeerde spaardeposito’s ten belope van de eerste schijf van 1.880,00 EUR aan interesten tot 940,00 EUR.
  3. Vrijstelling op eerste schijf van dividenden: stimuleren van beleggen in aandelen - de eerste schijf van 627 EUR aan dividenden zal recht geven op een vrijstelling van de roerende voorheffing (30%) in hoofde van de private investeerder.
  4. Vrijstelling pensioensparen: mogelijkheid om tot 1.200,00 EUR te sparen, met een (beperkt) belastingvoordeel van 25% of 300,00 EUR.
  5. Verhoging van de taks op de beursverrichtingen - TOB (op de aan- en verkoop van zowel aandelen als obligaties)
  6. Uitkeringen verkregen uit gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zullen voortaan onderworpen worden aan de roerende voorheffing (30%).
  7. Artikel 19bis WIB – Roerende voorheffing obligatiemeerwaarden van fondsen - drempel van 25% vervalt

 

Volledig artikel en bron: Tiberghien

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Estateplanningsdagen bespreekt Paul Van Eesbeeck de vermogensstructurering via levensverzekeringen in het licht van het recente zomerakkoord.