Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het wetsontwerp tracht in principe de neutraliteit van dit nieuwe wetboek op fiscaal vlak te waarborgen, wat inhoudt dat er geen substantiële wijzigingen werden aangebracht aan de fiscale wetsbepalingen. Toch dwongen de wijzigingen op het vlak van vennootschaps- en verenigingsrecht ertoe om ook de fiscale bepalingen ten gronde te wijzigen, opdat geen discrepanties zouden ontstaan tussen de twee rechtstakken

Volledig artikel en bron: LegalNews.be