ADVIES BETREFFENDE HET VOORONTWERP VAN WET TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het  onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. 

Volledig artikel en bron: economie.fgov.be