Vanaf 12 juli 2018 zijn adoptieautoriteiten verplicht om onder meer de herkomstgegevens waarover zij beschikken te bewaren. Die gegevens zijn niet alleen voor de geadopteerde en zijn wettelijke vertegenwoordiger toegankelijk, maar ook voor de afstammelingen van de geadopteerde (als die overleden is).

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

N.a.v. het recent in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) gepubliceerde overzicht van rechtspraak familierecht, organiseren wij een webinarreeks waarin de auteurs hun onderdeel nader komen toelichten.

In de webinar rond Afstamming en adoptie’ zal prof. Gerd Verschelden een selectie maken uit de in het overzicht besproken vonnissen en arresten gepubliceerd in de periode 2012-2016 m.b.t. vestiging – vaststelling en betwisting – van de oorspronkelijke afstamming.