Kan een schuldeiser die geconfronteerd wordt met een fusie of splitsing met een beweerd frauduleus oogmerk zich kan beroepen op de pauliana om de fusie/splitsing niet-tegenwerpelijk te laten verklaren?

Naar Belgisch recht is er geen probleem: de pauliana kan worden gebruikt om een splitsing aan te vechten.

Dat is nu ook bevestigd door het Europees Hof van Justitie in een arrest van 30 januari 2020, in de context van een Italiaanse splitsing. Het Hof volgde het Belgisch standpunt maar zorgt daarmee voor beweging (onrust) in het Nederlands insolventielandschap. Daar heerst immmers een meerderheidsvisie (inclusief die van de Hoge Raad) die stelt dat de splitsing niet kan worden aangevochten met de pauliana.

Zie ook: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 januari 2020 (I.G.I. Srl tegen Maria Grazia Cicenia e.a.) - Verzoek van Corte di appello di Napoli om een prejudiciële beslissing (Zaak C-394/18)

  • Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 82/891/EEG – Artikelen 12 en 19 – Splitsingen van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid – Bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap – Nietigheid van de splitsing – Actio pauliana

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab