Het actieplan is gebaseerd op de vijf strategische doelstellingen:

  1. verlagen van de lasten op arbeid om de aantrekkelijkheid van 'sociale fraude plegen' te doen afnemen
  2. eenvoudigere wetgeving en administratie om transparantie en compliance te verhogen
  3. vergroten van de pakkans
  4. verhogen van de slagkracht van de sociale inspectiediensten
  5. bestrijden van grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping, inclusief een verbeterde samenwerking in de strijd tegen sociale fraude in Europese context

Volledig artikel en bron: Persbericht Ministerraad, 8 december 2017

De volledige tekst van het actieplan leest u hier

Gerelateerde opleiding

Tijdens de themadag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling' zal Mr. Tom Messiaen een sessie geven met als titel 'De bevoegdheden van de sociale inspectie, sociale dumping en vervolging' en deze problematiek zeker verder aanhalen.

Deze studiedag gaat door op 26.01.2018 in Sint-Niklaas.

Op 09.03.2018 gaat de studienamiddag 'Sociale inspectie in het kader van sociale dumping door' (Sint-Niklaas).
Mrs. Bart Adriaens en Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels) behandelen dan o.m. concrete thema's i.v.m. dossiers rond sociale dumping, zoals bv. detacheringsfraude.