Voortaan moeten werkgevers een bedrijfswagenattest afleveren om hun nieuwe werknemers op een correcte manier hun bedrijfswagen te kunnen laten omruilen tegen een financiële vergoeding. 

Het betreft een uitvoeringsmaatregel in het kader van de recente wet van 20 maart 2018 die de mobiliteitsvergoeding (de zogenaamde cash for car) ingevoerd heeft. 

Een overzicht van de nieuwe bepalingen.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd, BS 27 december 2018.