Volgens Cassatie moet de de werkgever bij uitdiensttreding de tekorten van de verworven reserves aanzuiveren, ook de tekorten ten opzichte van de rendementsgarantie (vastebijdrageregeling), ongeacht de oorzaak van die tekorten. Dit volgt uit artikel 30 van de Wet Aanvullende Pensioenen.

Bespreking van het arrest en bron: Eubelius

Referentieregel:

Cass. (3e k.) AR S.15.0107.N, 6 maart 2017 (Trevi Ab nv / M.K.), http://www.cass.be (29 maart 2017), concl. VANDERLINDEN, H.

Aanvullend pensioen - Pensioentoezegging - Verplichtingen van de werkgever - Gevolg.

Uit de artikelen 24 en 30 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid volgt dat de werkgever bij uitdiensttreding van de werknemer verplicht is de tekorten van de verworven reserves aan te zuiveren alsook de tekorten ten opzichte van de garanties, bedoeld in artikel 24, ongeacht de oorzaak van die tekorten.

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiemiddag 'Overzicht rechtspraak aanvullende pensioenen' loodsen Mr. Jan Van Gysegem en Mr. Barbara Heylen u doorheen een aantal recente en markante vonnissen en arresten in deze materie.