De hervorming van het insolventierecht - met de invoering van Boek XX WER door de wet van 11 augustus 2017 - voert de boedelvordering wegens het kennelijk onredelijk verderzetten van een verlieslatende activiteit in. Vergelijkbaar met de angelsaksische figuur "wrongfull trading".

Door de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid van het vennootschapsrecht naar het insolventierecht te "verhuizen" wordt ook het toepassingsgebied verruimd: de bepalingen van het WER zijn immers op alle ondernemingen van toepassing - en maken de nieuwe aansprakelijksgronden van toepassing voor bv. de VZW's of de maatschap.

Een kritische kanttekening...

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab