In een arrest van 26 februari 2018 oordeelt het Hof van Cassatie dat in het voorkomend geval, waarbij de huurovereenkomst tot stand kwam via een vastgoedmakelaar die bij de contractsluiting optrad als vertegenwoordiger van de verhuurder, de huurder bevrijd is zodra de waarborg aan de lasthebber overhandigd wordt.

Gevolg: de verhuurder draagt het risico indien de lasthebber vervolgens nalaat om zijn opdracht te voltooien (o.a. wegens verduistering van de gelden, faillissement, enzoverder).

Volledig artikel en bron: Lydian 

De tekst van dit arrest kan u hierna terugvinden:

Cass. (3e k.) AR C.17.0479.N, 26 februari 2018 (Q.B., S.B. / N.V., M.G.)

Woninghuur – Huurwaarborg – Overhandiging vastgoedmakelaar – Faillissement – Aanrekening fouten

Het vonnis dat oordeelt dat de vastgoedmakelaar, die van de huurders de huurwaarborg ontving en deze moest plaatsen op een geblokkeerde rekening doch zulks verzuimde, te beschouwen is als de lasthebber van de huurder en dat de fouten, door hem begaan, zijn toe te rekenen aan de huurder en de huurders bijgevolg de verhuurder niet kunnen aanspreken voor de fout van de makelaar, is niet naar recht verantwoord.