Aanpassingen modaliteiten schenking en statuten burgerlijke maatschap

Voorafgaande beslissing nr. 18012 dd. 19.03.2018

 Artt. 2.7.1.0.7, 2.7.1.0.9, 2.7.1.0.3,3°, 2.7.1.0.6 j. 2.7.3.2.8 VCF

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag "Burgerlijke Maatschap" bespreekt mr. Jos Ruysseveldt de actuele topics m.b.t. deze rechtsfiguur, met aandacht voor de wijzigingen vanuit het nieuwe vennootschapsrecht en de recente Vlabel standpunten.

Deze studienamiddag gaat door op 04.05.2018 in Gent.