De Vlaamse Regering keurde op 2 maart 2018 het voorontwerp van decreet goed dat de Vlaamse erfbelasting aanpast en hervormt. De hervorming van de Vlaamse erfbelasting omvat twee krachtlijnen: een ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht, en een gematigder tarificatie voor verkrijgingen buiten de rechte lijn.

Tiberghien vestigt de aandacht op enkele minder in het oog springende maatregelen uit het voorontwerp - naast de al veelvuldig in de pers besproken voorgenomen hervormingen zoals bijvoorbeeld de verlaging van de toepasselijke tarieven tussen broers en zussen.

Het gaat daarbij om:

1. De nieuwe rechtsfiguur van het “wettelijk voorgezet vruchtgebruik” (artikel 858bis§3 en §4 nieuw B.W.) wordt onderworpen aan de erfbelasting.

2. De terugval van vruchtgebruik (of het zogenaamd “successief vruchtgebruik”) wordt niet langer belast met erfbelasting.

3. De vermelding van een eerdere niet-geregistreerde schenking in een punctuele of een globale erfovereenkomst wordt geacht niet tot bewijs (“tot titel”) te strekken van die schenking.

Lees ook:

  • Voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht (ontwerptekst)
  • Voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht (memorie)

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleiding

Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018.

Tijdens het seminarie 'Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?' licht  Mr. Ann Maelfait toe wat is er concreet mogelijk en in welke gevallen is het opportuun om iets te ondernemen voor bestaande testamenten en schenkingen.

Dit seminarie herhalen wij op 19.06.2018 - in Leuven. Check onze website voor meer informatie.