Aandeelhoudersovereenkomsten - niet alle afspraken die onderling tussen vennoten gemaakt worden, dienen in de statuten opgenomen te worden. 

Volledig artikel en bron: Cazimir