Het Ontwerp-Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet uitdrukkelijk dat “alle personen die ten aanzien van de rechtspersoon werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad” door de vennootschap als bestuurder aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Uit de toelichting in de Memorie van Toelichting van het Ontwerp-Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen lijkt te volgen dat het de bedoeling was om feitelijke bestuurders ook in het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid voor gewone bestuursfouten te laten vallen.

Esther Goldschmidt (advocaat Altius) licht nader toe.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab